top of page

Employer branding : essentieel in de zoektocht naar talent

Op de site sloanreview.mit.edu schreven Alan Mulally, de voormalige topman van Ford, en managementadviseur Doug Ready enkele weken geleden een opgemerkte blog onder de titel “How to become a game changing leader”. Om succesvol de vele uitdagingen van vandaag aan te gaan, moeten organisaties er volgens hen hun leidinggevenden toe aanzetten om meer dan ooit rekening te houden met de 3P’s: performance, principles en purpose, oftewel prestaties, principes en zingeving. Ze moeten volop op die strategie inzetten en dat ook naar buiten brengen als ze talent willen overtuigen om voor hen te komen werken. Als ze dat talent later ook willen overtuigen om te blijven, mag de vierde P – die van People – zeker niet ontbreken. RecruitmentLab helpt organisaties om op een efficiënte manier hun focus op de 4P-strategie onder de aandacht te brengen zodat ze conversaties met hun kandidaten op een andere manier aanpakken en een échte dialoog met die kandidaten aangaan!

Authentieke  dialoog met uw kandidaat

Gegeerd zijn? Haal resultaat op alle vlakken.


Succes komt niemand als een gebraden duifje in de mond vliegen. En dat succes wordt nog altijd in de eerste plaats afgemeten aan de resultaten. Tot spijt van wie het benijdt, blijft ‘performance’ dus centraal staan. Leidinggevenden mogen alle principes van het nieuwe leidinggeven met oog voor menselijke verbondenheid nog zo goed toepassen, als de resultaten er niet zijn dan moeten ze opstappen. Sportcoaches kunnen daar als geen ander van meespreken. Zelfs als ze hechte teams hebben opgebouwd die voor elkaar door het vuur gaan, krijgen ze te horen dat de resultaten niet meevallen. Ook kandidaten willen in de eerste plaats aan de slag bij bedrijven die resultaten kunnen voorleggen. Niet alleen op financieel, maar ook op maatschappelijk vlak. Het is dus belangrijk dat organisaties in hun dialoog met kandidaten het aspect van de bereikte resultaten op alle vlakken benadrukken.


Toch volstaat een focus op resultaten voor organisaties vandaag niet meer als ze talentvolle kandidaten willen overtuigen. Door demografische, culturele en technologische veranderingen, moeten ze immers rekening houden met mondige medewerkers die terecht eisen dat op de werkvloer ook principes zoals transparantie, vertrouwen, inclusie en echte samenwerking gehuldigd worden. Bovendien geven diverse studies aan dat met name millennials ook om zingeving vragen. Organisaties moeten, zoals in het boek 'Happy Profit' van Herman Toch beschreven staat, duidelijk maken dat het nastreven van winst én van maatschappelijke doelstellingen om van de wereld een betere plaats te maken geen contradictie is. Dat aantonen, zal aanzienlijk helpen om talentvolle kandidaten aan te trekken.


Beste werkgever, leg ze in de watten


Uiteraard kan geen enkele organisatie nog voorbij aan de P van ‘People’: de mensen moeten in de watten worden gelegd. Let op, dat wil niet zeggen dat ze overdreven gepamperd moeten worden, maar werkgevers moeten wel zorgen voor dankbaarheid en vertrouwen en samen met hen de grenzen bepalen waarbinnen ze hen dat alles kunnen bieden.


Er zijn voorbeelden genoeg van bedrijven en organisaties die op een succesvolle manier de 4P-strategie toepassen en de medewerker echt centraal plaatsen. Denk maar aan Torfs, Durabrik en EASI die jaar na jaar worden bekroond als beste werkgever. Deze bedrijven focussen op autonomie, samenwerking en verbondenheid en dat levert ook de beoogde financiële en maatschappelijke resultaten op. Dat getuigt van sterke employer branding die ook duidelijk wordt gecommuniceerd zodat deze bedrijven weinig problemen ondervinden om talent aan te trekken.


Het volgen van hun voorbeeld en daarover duidelijk in gesprek gaan met potentiële kandidaten is niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig staat RecruitmentLab klaar om daarbij een helpende hand te reiken en aan potentiële kandidaten duidelijk te maken dat organisaties de 4P-strategie hoog in het vaandel dragen. Dat is niet altijd een gemakkelijke evenwichtsoefening: bedrijven moeten vermijden zichzelf al te zeer op de borst te kloppen, maar mogen tegelijk ook niet te schroomvallig zijn om op hun waarden te wijzen.

Uitgelichte berichten
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page